təravət

təravət
is. <ər.> Təzəlik, lətafət, gözəllik. Çiçəklərin artdı təravətləri; Fərəh verir qəlbə lətafətləri. A. S.. Bahar bütün təravəti və gözəlliyi ilə <Ümidin> gözləri qarşısında dayandı. B. Bayramov.
2. Təmizlik, saflıq. Saf, səmimi, heç vaxt öz təravətini itirməyən, solmayan eşq nə gözəldir! Ə. S..
3. Sərinlik, təmizlik (hava haqqında). Bundan əlavə, ağaclardan . . təravət yayılırdı. H. Seyidbəyli.
4. Sağlamlıq, sağlam görünüş (əsasən gənc yaşlarda). Gənclik təravəti. – Əsmərin gəncliyi, təravəti Məmmədbağıra oğlan uşağı qədər lazım idi. S. H.. Ana oğlunun təravət və gəncliyini bütün vücudu ilə duyurdu. İ. Ə..
◊ Təravət vermək – 1) gözəlləşdirmək, lətafət vermək. Yaz yağışı təbiətə təravət verir. – Yayın günəşi, qışın şaxtası qızın yanaqlarına xoş bir qırmızılıq və təravət vermişdi. M. Rzaquluzadə; 2) rövnəq vermək, rövnəqləndirmək. <Xanım> rəngsiz dodaqlarını dili ilə isladıb, əsgimiş üzünə təravət vermək istədi. Ç.. Təravətdən düşmək – 1) təzəliyini, gözəlliyini, tərliyini, lətafətini itirmək; solmaq, solğunlaşmaq. Çöllərdəki yaşıl əkinlər lazımınca boy atmadan təravətdən düşürdü. S. Hüseyn; 2) qocalmaq və ya xəstələnmək nəticəsində sağlamlığını, gümrahlığını, sağlam görünüşünü itirmək. Dilbərim yorulub səyahətindən; Düşübdür o keçən təravətindən. S. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • Rav — (amora) Rabbi Abba bar Aybo ( …   Wikipédia en Français

 • Rav Huna — (Hebrew: רב הונא) was a Jewish Talmudist who lived in Babylonia, known as an amora of the second generation and head of the Academy of Sura; He was born about 216, [(212 according to Gratz)] passed away in 296 297 (608 of the Seleucidan era)).… …   Wikipedia

 • RAV — (third century C.E.), leading Babylonian amora and founder of the academy at sura . His name was Abba b. Aivu, but he was also called Abba Arikha ( Abba the Tall ) because of his tall stature (Nid. 24b). He is generally known as Rav by reason of… …   Encyclopedia of Judaism

 • Rav Ashi — ( he. רב אשי) ( Rabbi Ashi ) (352 ndash;427) was a celebrated Jewish religious scholar, a Babylonian amora, who reestablished the academy at Sura and was first editor of the Babylonian Talmud. According to a tradition preserved in the academies,… …   Wikipedia

 • Rav Ashi — Rav Achi Transmission de la Torah Haza l Grande Assemblée • Zougot Tannaïm • Amoraïm Savoraïm Gueonim Rishonim Aharonim …   Wikipédia en Français

 • Rav Achi — …   Wikipédia en Français

 • RAV — (hebr. רב Rabbiner) ist Name bzw.Ehrentitel von: Abba Arikha (ca. 160–247), ein bedeutender jüdischer Gelehrter Rav Aschi (um 352–um 427), einer der vier Hauptredaktoren des babylonischen Talmud Seligmann Bär Bamberger (1807–1878), der… …   Deutsch Wikipedia

 • Rav Shimon Shkop — Saltar a navegación, búsqueda Archivo:RebShimon.jpg Rabbi Shimon Shkop Rav Shimon Shkop (1860 1940) fue Rosh Yeshiva en la yeshiva de Telz (actualmente en Cleeveland, Ohio) y un renombrado maestro talmúdico. Él nació en Tortz en 1860. A la edad… …   Wikipedia Español

 • RAV — ABBA ARIKHA dit (fin IIe IIIe s.) L’un des principaux amoraim de Babylone et fondateur de l’académie de Sura, Rav, né à Kafri, au sud de la Babylonie, appartenait à l’une des grandes familles d’Israël. Ayant émigré en Palestine, il étudia sous la …   Encyclopédie Universelle

 • Rav Papa — (רב פפא) (died 375) was a Jewish Talmudist who lived in Babylonia. Known as an Amora, he was a student of both Rava and Abaye. He led the Talmudical academy in Nehardea.Rav Papa was a wealthy man and it is said that whenever he completed a… …   Wikipedia

 • RAV (disambiguation) — Rav (Heb. רב) is the Hebrew word for rabbi. R.A.V. RAV is a three letter acronym or abbreviation which may represent:* the Canada Line, formerly the Richmond Airport Vancouver Line, a new automated light rapid transit line of the Greater… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”